درباره ما

درباره ما

هدف سایت آشنایی کامل شما با آزمون های وردی دانشگاه های ترکیه و کتاب های مورد نیاز است.

سایت توسط رتبه های یک این آزمون ها هدایت میشود.

سوالاتتان از این قسمت را در بخش تماس با ما مطرح کنید.

کلید واژه ها: یوس کتابهای یوس Mathematics geometry matematik IQ tomer yos