Tomer

tomer(تومر)

تومر چیست؟

کی از آزمون های معتبر و رسمی برای پذیرش تحصیلی و اقامت در کشور ترکیه ،آزمون تومر می باشد . این آزمون زیر نظر مؤسسه تومر در دانشگاهآنکارا و به تازگی در دانشگاه قاضی آنکارا که تنها مراجع قانونی و مورد تأیید وزارت علوم ترکیه در رابطه با صدور مدرک بین المللی دیپلم تومر می باشند در کشور ترکیه و حتی در ایران برگزار می شود . بدیهی است که داوطلبان باید دوره های مرتبط با این آزمون را در یکی از شهر های ترکیه و یا نمایندگی های معتبر بین المللی مؤسسه تومر سپری کنند و سپس در آزمون YÜKSEK TÜRKÇE SINAVI شرکت کنند و پس از قبولی در این آزمون موفق به دریافت دیپلم تومر می شوند . داوطلبانی که در مقاطع مختلف در ترکیه تحصیل خواهند کرد می توانند دیپلم تومر را قبل از آزمون کنکور سراسری دریافت نمایند

ادامه مطلب